W celu studiowania w Polsce studenci spoza UE oraz EOG muszą wykazać, że posiadają wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce. Jednakże, niektórzy studenci mogą chcieć połączyć studia z pracą. W tym przypadku studenci spoza UE oraz EOG, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, na ogół muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę, które jest udzielane jedynie wtedy, gdy żaden obywatel UE nie może objąć danego stanowiska. Niektóre formy pracy ( staże zawodowe, programy wakacyjnej pracy studentów) nie wymagają pozwolenia. Wszyscy studenci studiów stacjonarnych posiadający wizę studencką lub zezwolenie na pobyt czasowy ( patrz sekcja Wiza i proces aplikacji ), obywatele UE / EOG i posiadacze Karty Polaka nie potrzebują pozwolenia na pracę. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji IOM (http://www.migrant.info.pl/home.html) lub Urzędu do Spraw Cudzoziemców (http://udsc.gov.pl/).

Długie trzymiesięczne wakacje akademickie są doskonałą okazją, aby zarobić dodatkowe pieniądze i zdobyć doświadczenie zawodowe. Co prawda wszyscy studenci studiów stacjonarnych mogą pracować cały rok bez zezwolenia, ale warto znaleźć pracę lub staż zwłaszcza w okresie wakacji. Niektóre firmy organizują bardzo ciekawe programy stażowe, które mogą pomóc w przyszłej karierze. Na pewno warto spróbować!

Nie jest łatwo pracować i uczyć się w tym samym czasie, ale można to zrobić, zwłaszcza jeśli wybrałeś studia niestacjonarne (odbywające się wieczorowo lub w weekendy). Należy jednak dobrze przemyśleć tę decyzję, gdyż praca w trakcie roku akademickiego może odbić się na wynikach w nauce. Na większości uczelni działają akademickie biura karier, gdzie możesz uzyskać informacje na temat ofert pracy oraz staży i praktyk. Ponadto aktualne oferty pracy możesz również znaleźć w najbliższym urzędzie pracy.

Jeśli jako absolwent studiów stacjonarnych polskiej szkoły wyższej chcesz pozostać i pracować w Polsce, nie będziesz potrzebowała/potrzebował pozwolenia na pracę. Wystarczy upewnić się, że Twoje tymczasowe zezwolenie na pobyt jest wciąż ważne.

STUDYFINDER