Szkoły wyższe w Polsce dzielą się na publiczne i niepubliczne. Istnieją dwa główne typy uczelni: akademickie i pozostałe. Uczelnia uzyskuje status uczelni akademickiej, gdy jej przynajmniej jedna jednostka organizacyjna (najczęściej wydział) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Poniżej przedstawiamy listę uczelni publicznych oraz niepublicznych uczelni akademickich.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie • www.ujd.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu • www.amu.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie • www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie • www.uj.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach • www.ujk.edu.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II • www.kul.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy • www.ukw.edu.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej • www.umcs.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu • www.umk.pl/en
Uniwersytet w Białymstoku • www.uwb.edu.pl
Uniwersytet Gdański • www.univ.gda.pl
Uniwersytet Łódzki • www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Opolski • www.uni.opole.pl
Uniwersytet Rzeszowski • www.ur.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach • www.us.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński • www.us.szc.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie • www.uwm.edu.pl
Uniwersytet Warszawski • www.uw.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski • www.uni.wroc.pl
Uniwersytet Zielonogórski • www.uz.zgora.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie • www.agh.edu.pl
Politechnika Białostocka • www.pb.edu.pl
Politechnika Częstochowska • www.pcz.pl
Politechnika Gdańska • www.pg.gda.pl
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu • www.pr.radom.pl
Politechnika Świętokrzyska • www.tu.kielce.pl
Politechnika Koszalińska • www.tu.koszalin.pl
Politechnika Łódzka • www.p.lodz.pl
Politechnika Lubelska • www.pollub.pl 
Politechnika Opolska • www.po.opole.pl
Politechnika Poznańska • www.put.poznan.pl
Politechnika Rzeszowska • www.prz.rzeszow.pl
Politechnika Śląska w Gliwicach • www.polsl.pl
Politechnika Krakowska • www.pk.edu.pl
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej • www.ath.bielsko.pl
Politechnika Warszawska • www.pw.edu.pl/engpw
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie • www.zut.edu.pl
Politechnika Wrocławska • www.pwr.wroc.pl
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie • www.cm-uj.krakow.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku • www.umb.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny •  www.gumed.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi • www.umed.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie • www.umlub.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny • www.slam.katowice.pl
Warszawski Uniwersytet Medyczny • www.wum.edu.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy • www.amb.bydgoszcz.pl
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie • www.pam.szczecin.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu • www.amp.edu.pl
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu • www.am.wroc.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych • www.uwm.edu.pl/wnm/en/
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie • www.uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu • www.ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach • www.ue.katowice.pl
Szkoła Główna Handlowa • www.sgh.waw.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu • www.ue.wroc.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu • www.up.poznan.pl
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie • www.ur.krakow.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie • www.up.lublin.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy • www.utp.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego • www.sggw.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu • www.up.wroc.pl
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie • www.ajd.czest.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej • www.aps.edu.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie • www.up.krakow.pl
Akademia Pomorska w Słupsku • www.apsl.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach • www.uph.edu.pl
Akademia Sztuki w Szczecinie • www.akademiasztuki.eu
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku • www.asp.gda.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach • www.asp.katowice.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie • www.asp.waw.pl
Akademia Muzyczna w Krakowie • www.amuz.krakow.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie • www.at.edu.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu • www.asp.wroc.pl
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy • www.amuz.bydgoszcz.pl
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina • www.chopin.edu.pl
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi • www.amuz.lodz.pl
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu • www.amuz.edu.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie • www.asp.krakow.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu • www.amuz.wroc.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach • www.am.katowice.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie • www.pwst.krakow.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi • www.fi lmschool.lodz.pl
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku • www.amuz.gda.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi • www.asp.lodz.pl
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu • www.uap.edu.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach • www.awf.katowice.pl
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku • www.awf.gda.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie • www.awf.edu.pl
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie • www.awf.krakow.pl
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu • www.awf.poznan.pl
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu • www.awf.wroc.pl
Akademia Morska w Gdyni • www.am.gdynia.pl
Akademia Morska w Szczecinie • www.am.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu • www.wso.wroc.pl
Wojskowa Akademia Techniczna • www.wat.edu.pl
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie • www.aon.edu.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie • www.wsosp.pl
Polska Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni • www.amw.gdynia.pl
Szkoła Główna Służby Pożarniczej • www.sgsp.edu.pl
Akademia Policyjna w Szczytnie • www.wspol.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu • www.pwsz.com.pl
Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie • www.ansleszno.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu • www.pwszjar.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu • www.pwsw.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach • www.pwsz.suwalki.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie • www.pwsztar.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku • www.pwsz.wloclawek.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim • www.pwsz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku • www.pwsz-sanok.edu.pl
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze • www.kpswjg.pl
Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej • www.pswbp.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu • www.pwsz.kalisz.pl
Publiczna Wyższa Szkoła Zawodowa im. profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu przez • www.pwsz.tarnobrzeg.pl
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu • www.wsm.opole.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie • www.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile • www.pwsz.pila.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży • www.pwsip.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie • www.pwszciechanow.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu • www.pwszzamosc.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie • www.pwsz.glogow.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie • www.pwsz-gniezno.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie • www.pwsz-koszalin.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie • www.pwsz.krosno.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu • www.pwsz-ns.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu • www.pwsz.raciborz.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu • www.pwsz.sandomierz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach • www.pwsz.skierniewice.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie • www.pwsz.sulechow.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu • www.pwsz.eu
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu • www.ppwsz.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie • www.pwsz.chelm.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu • www.pwsz-oswiecim.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu • www.pwsz.elblag.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie • www.pwsz.konin.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku • www.pwszplock.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy • www.pwsz.legnica.edu.pl
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie • www.chat.edu.pl
Akademia Ignatianum w Krakowie • www.ignatianum.edu.pl
Prawosławne Seminarium Duchowne • www.psd.edu.pl
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie • www.pwtw.mkw.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu • www.pwt.wroc.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie • www.pat.krakow.pl
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej • www.wsb.edu.pl
Wyższe Szkoły Bankowe • www.wsb.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego • www.ka.edu.pl
Collegium Civitas • www.civitas.edu.pl
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego • www.gwsh.pl
Akademia Leona Koźmińskiego • www.kozminski.edu.pl
Uczelnia Łazarskiego • www.lazarski.edu.pl
Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie • www.pedagogium.pl
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych • www.pjwstk.edu.pl
Akademia Humanistyczna w Pułtusku • www.ah.edu.pl
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu • www.wspia.eu
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych • www.gallus.pl
Społeczna Akademia Nauk • www.san.edu.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie • www.vizja.pl
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi • www.ahe.lodz.pl
Dolnośląska Szkoła Wyższa • www.dsw.edu.pl
Uniwersytet SWPS • www.swps.pl
Akademia Finansów i Biznesu Vistula • www.vistula.edu.pl
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku• www.ateneum.edu.pl
Sopocka Szkoła Wyższa • www.ssw-sopot.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie • www.wsei.lublin.pl
Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie • www.wssp.edu.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie • www.wspa.pl
Warszawska Szkoła Filmowa • PROFILE
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem • www.wszp.edu.pl

STUDYFINDER