Program Fulbrighta to stworzony przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 roku program oferujący – w trybie konkursowym i w oparciu o kryterium kompetencji – granty umożliwiające studentom, nauczycielom akademickim, specjalistom, naukowcom i artystom międzynarodową wymianę edukacyjną. . W ramach tego programu wybrani w drodze konkursu obywatele USA mogą otrzymać stypendium na studia, prowadzenie badań naukowych lub rozwijanie swoich talentów za granicą, a obywatele innych krajów mogą zakwalifikować się do realizacji podobnych działań w Stanach Zjednoczonych.

Możliwość uczestniczenia w programie Fulbrighta jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie, dostępnym w ponad 155 krajach. W Polsce został zainicjowany w 1959 roku i jak dotychczas jest to jeden z największych w Europie Środkowej i Wschodniej, a także najbardziej prestiżowych, trwających nieprzerwanie akademickich programów wymiany między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Przy udziale finansowym obu rządów Program Fulbrighta jest w Polsce zarządzany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Dzięki różnym programom wymiany komisja wspiera studia, badania naukowe, instruktaże i inne działania edukacyjne amerykańskich i polskich pedagogów, studentów i instytucji. Zarządza również wizytami i wymianą między Stanami Zjednoczonymi a Polską dostępnymi dla studentów, stażystów, badaczy, nauczycieli, instruktorów i wykładowców.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych programów dostępnych dla obywateli USA można znaleźć na stronie internetowej Komisji: http://fulbright.edu.pl/en/ lub na stronie internetowej Biura Spraw Oświatowych i Kulturalnych Amerykańskiego Departamentu Stanu: http://eca.state.gov/fulbright/country/poland.

STUDYFINDER