Rok akademicki w Polsce jest podzielony na dwa semestry – trwające po 15 tygodni każdy – semestr zimowy i letni. Dokładny czas trwania oraz organizacja roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, są określone w uczelnianych regulaminach studiów. Semestr zimowy zazwyczaj rozpoczyna się w październiku, a kończy w połowie lutego, z przerwą około dziesięciu dni na święta Bożego Narodzenia. Sesja egzaminacyjna trwa zwykle dwa lub trzy tygodnie, począwszy od stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w połowie lutego, a kończy się w czerwcu, z jednotygodniową przerwą na czas Wielkanocy. Letnie wakacje trwają trzy miesiące od początku lipca do końca września, ale tylko dla tych studentów, którzy zdali wszystkie egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej (dwa-trzy tygodnie w czerwcu). Ci, którym nie udało się zdać egzaminów, przystępują do nich ponownie we wrześniu.

STUDYFINDER