Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje stypendia magisterskie i podyplomowe przyznawane wybranym studentom na 1 lub 2 semestry (w przypadku stypendiów magisterskich w ramach programu In-Coming stypendium może zostać przyznane na okres od 1 do 4 semestrów). O stypendium mogą ubiegać się obywatele następujących krajów i terytoriów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. W momencie składania wniosku wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 4 semestry studiów. Dostępne są różne programy stypendialne. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org/scholarships/

STUDYFINDER