Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS (ang. Central European Exchange Programme for University Studies) to wielostronny program wymiany studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to ponadnarodowa sieć uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej stanowiąca platformę dla poszczególnych sieci tematycznych

Obecnie CEEPUS łączy uczelnie z 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia, Prisztina / Kosowo) w ramach sieci, z których każda obejmuje co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch różnych państw będących sygnatariuszami umowy.

Wymiana studencka w ramach programu CEEPUS trwa od 3 do 10 miesięcy. Studenci przyjeżdżający na studia w ramach tej sieci są zwolnieni z opłat za naukę i otrzymują od państwa przyjmującego kompleksowe stypendium, którego wysokość zależy od kosztów utrzymania w danym kraju. Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu należy spełniać jednocześnie dwa warunki: posiadać obywatelstwo kraju członkowskiego Porozumienia CEEPUS oraz posiadać status pracownika naukowego lub studenta w dowolnym kraju członkowskich Porozumienia CEEPUS.

Dodatkowe informacje, w tym lista aktualnych sieci, znajdują się na stronie http://www.ceepus.info.

STUDYFINDER