Jeżeli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jedyne co musisz posiadać, aby wjechać do Polski, jest ważny dokument podróży lub dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (tzn. dokument tożsamości).

Jeśli jednak chcesz wyjechać za granicę w czasie pobytu w Polsce, musisz mieć ze sobą paszport, ponieważ, aby odwiedzić niektóre z sąsiednich państw Polski, nienależące do UE, konieczne jest przedstawienie dokumentu podróży.

W przypadku pobytu krótszego niż trzy miesiące, nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących wjazdu do Polski. Jednakże Twoje studia będą trwać dłużej, dlatego konieczne jest, żebyś zarejestrował swój pobyt. Należy to zrobić w lokalnym urzędzie wojewódzkim (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania).

Dwa główne dokumenty, które potrzebujesz, żeby wjechać do Polski, jeśli nie jesteś obywatelem UE, to: ważny dokument podróży (paszport) oraz wiza (jeżeli jest wymagana).

Wiza

Z reguły w celu wjazdu do Polski wymagana jest wiza. Istnieje jednak wiele krajów, które są wolne od tego wymogu. Tutaj możesz sprawdzić, czy twój kraj jest objęty ruchem bezwizowym: http://www.msz.gov.pl

Polska należy do strefy Schengen, dzięki czemu można ubiegać się o polską wizę i podróżować z nią po całej Europie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i państw spoza UE).

Istnieje kilka rodzajów wiz:

  • "A" - tranzytowa lotniskowa wiza Schengen, która nie jest właściwa dla osoby przyjeżdżającej na studia do Polski,
  • "C" - krótkoterminowa wiza Schengen pozwala jej posiadaczowi na pobyt na terytorium Schengen do 90 dni w okresie 180 dni,
  • "D" - długoterminowa wiza krajowa wydawana na okres do jednego roku, z którą można podróżować po obszarze Schengen do 90 dni w okresie 180 dni.

Wiza może zostać przedłużona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli chcesz pozostać w Polsce dłużej niż termin określony w wizie, należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (patrz poniżej).

5 prostych kroków, aby otrzymać wizę

1) Znajdź polski konsulat, w którym możesz złożyć wniosek. Możesz skorzystać z wyszukiwarki na stronie internetowej MSZ http://mfa.gov.pl

2) Przeczytaj uważnie wszystkie informacje dotyczące wniosku wizowego na stronie internetowej konsulatu i przestrzegaj wszystkich instrukcji.

3) Umów spotkanie wizowe w konsulacie. W większości przypadków będziesz musiał zarejestrować się na stronie internetowej: http://www.e-konsulat.gov.pl

4) Przygotuj niezbędne dokumenty, w tym: formularz wniosku, dokument podróży (paszport), zdjęcie biometryczne, ubezpieczenie zdrowotne, dokument potwierdzający posiadanie wystarczających do utrzymania środków finansowych, dokumenty potwierdzające cel pobytu. Specyfika wymaganych dokumentów może różnić się pomiędzy konsulatami, dlatego najlepiej jest sprawdzić informacje na stronie internetowej konsulatu, w którym będziesz składać wniosek.

5) Złóż wszystkie dokumenty łącznie z wydrukowanym i podpisanym formularzem wniosku oraz uiść opłatę wizową.

Twój wniosek wizowy jest kompletny. Jego rozpatrzenie będzie trwać do 15 dni.

Kto go potrzebuje?

Każdy student spoza UE.

Należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy przed wygaśnięciem okresu ważności wizy.

Po otrzymaniu zezwolenia wydana zostanie Karta Pobytu – dokument tożsamości potwierdzający, że masz pozwolenie na pobyt. Wraz z dokumentem podróży pozwala on na przekroczenie granicy Polski tyle razy, ile chcesz. Pierwsza karta wydawana jest na okres 15 miesięcy. Może zostać przedłużona na okres do 3 lat, ale nie dłużej niż na okres pozostający do ukończenia studiów.

PAMIĘTAJ: Musisz złożyć wniosek o Kartę Pobytu, kiedy legalnie przebywasz w Polsce - po przyjeździe, przed terminem wygaśnięciem okresu ważności wizy.

Składanie wniosku

Musisz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w miejscowym urzędzie wojewódzkim. Możesz znaleźć pełną listę urzędów tutaj: http://www.migrant.info.pl/ Dokumenty, które będą potrzebne do legalizacji pobytu to m.in. formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zdjęcia, dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, adres, cel pobytu (świadectwo ze szkoły), ubezpieczenie zdrowotne i informacja o posiadaniu wystarczających środków finansowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź stronę internetową urzędu wojewódzkiego. Procedura kosztuje łącznie 390 złotych.

Studenci z UE

Studenci z UE nie muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Jako obywatele UE powinni wyłącznie zarejestrować swój pobytu w lokalnym urzędzie wojewódzkim w terminie 90 dni od dnia przyjazdu. Bezpłatnie otrzymają certyfikat potwierdzający rejestrację na czas nieokreślony, który poświadcza prawo do pobytu w Polsce. W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź stronę internetową urzędu wojewódzkiego.

STUDYFINDER