study&behappy.png
l.png
study&discover.png
l.png
study&live.png
l.png
syudy&fallinlove.png
l.png
Study_Develop.png
Study_Be-successful.png

1. Tradycja

Polskie tradycje uniwersyteckie są jednymi z najstarszych w Europie. W 1364 roku król Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską znaną dziś jako Uniwersytet Jagielloński. Akademia Krakowska to jedna z najstarszych uczelni na świecie, wzorująca się na akademiach w Bolonii i Padwie. Był to drugi uniwersytet po uczelni w Pradze założony w Europie Środkowej. Około dwa wieki później, w 1579 roku, król Stefan Batory przekształcił istniejące w Wilnie kolegium jezuickie w Akademię Wileńską, a w roku 1661 król Polski Jan Kazimierz przekształcił kolegium jezuickie funkcjonujące we Lwowie w Akademię Lwowską. Tak więc już pod koniec XVII wieku Królestwa Polski i Litwy miały trzy kwitnące uczelnie kształcące studentów z kraju i z zagranicy.

2. Nowoczesność

Polski system szkolnictwa wyższego szybko się rozwija. Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie (po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji) pod względem liczby osób zapisanych do szkół wyższych. Ogółem liczba studentów w ponad 400 szkołach wyższych wynosi prawie 2 miliony. Co roku prawie pół miliona młodych ludzi wstępuje w progi uczelni. Polskie szkoły wyższe oferują ponad 600 kierunków studiów, które stanowią integralną część Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Większość szkół oferuje kursy w językach obcych.

3. Proces Boloński

Polska bierze aktywny udział w Procesie Bolońskim. Dzięki wprowadzeniu trójstopniowego szkolnictwa wyższego ukształtowanego w oparciu o podział na studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie, a także o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), zarówno studenci polscy, jak i cudzoziemcy studiujący w Polsce zachowują pełną mobilność i mogą bez żadnych problemów kontynuować naukę w innym kraju Unii Europejskiej. W ramach samego programu Erasmus, który ma już ponad 20-letnią tradycję, na studia w Polsce przyjechało ponad 43 tysiące studentów zagranicznych, podczas gdy około 100 tysięcy studentów z Polski odbyło część studiów w innym kraju Unii Europejskiej. Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Polski otrzymują atrakcyjne i zróżnicowane możliwości kształcenia, spełniające wysokie europejskie standardy. Mogą studiować medycynę, biotechnologię i inżynierię, ale także sztukę i ekonomię. Dyplom zdobyty po ukończeniu studiów jest uznawany nie tylko w całej Europie, ale także na świecie.

4. Wysoki poziom kształcenia

Polski system szkolnictwa wyższego jest dobrze rozwinięty. Poziom kształcenia jest stale monitorowany i regularnie poddawany ocenie. Główne instytucje odpowiedzialne za zapewnienie jakości szkolnictwa wyższego to: Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Polsce oferowanych jest ponad 5 tysięcy kierunków studiów i każdy z nich musiał uzyskać aprobatę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wśród nich jest wiele kierunków, które otrzymały ocenę wyróżniającą. Lista ocen kierunków studiów jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej:http://www.pka.edu.pl/?q=en/oceny.

5. Konkurencyjne ceny zakwaterowania i studiowania

W porównaniu do innych krajów UE opłaty z tytułu czesnego są w Polsce bardzo konkurencyjne, a koszty utrzymania są ułamkiem tego, co student zagraniczny musiałby wydać w innych krajach europejskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj  i tutaj .

Polscy laureaci Nagrody Nobla:

Maria Skłodowska-Curie
(1903 – z fizyki;
1911 – z chemii)

Henryk SienkiewIcz
(1905 – z literatury)

Władysław Reymont
(1924 – z literatury)

Czesław MIłosz
(1980 – z literatury)

Lech Wałęsa
(1983 – Pokojowa Nagroda Nobla)

Wisława Szymborska
(1996 – z literatury)

STUDYFINDER