Dostępnych jest wiele stypendiów na warunkach określonych w umowach dwustronnych. Są one finansowane przez rząd polski lub rząd partnera zagranicznego, często w celu zwiększenia wymiany studentów z określonego kierunku geograficznego lub w obszarze danego kierunku studiów. Kwota stypendium zależy od poziomu studiów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl. Rekrutacją na pobyty stypendialne w ramach umów i porozumień dwustronnych zajmują się właściwe instytucje, koordynujące wymianę akademicką w krajach pochodzenia kandydatów.

STUDYFINDER