Opieka zdrowotna w Polsce jest dostępna dla studentów z krajów UE/EOG, pod warunkiem, że posiadają oni ważne ubezpieczenie zdrowotne w systemie ubezpieczeń w swoim kraju. Do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce uprawniają ważny paszport, legitymacja studencka lub legitymacja doktoranta i ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat opieki zdrowotnej dla obywateli UE/EOG można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.ekuz.nfz.gov.pl

Jeśli to możliwe, zaleca się, aby studenci z krajów spoza UE/EOG wykupili własne międzynarodowe ubezpieczenie medyczne przed przybyciem do Polski. W przeciwnym razie muszą oni zawrzeć dobrowolną umowę ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i wnosić za siebie opłaty ubezpieczeniowe, które wynoszą około 15 euro miesięcznie. W ramach tego programu ubezpieczeniowego studenci mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej i mogą korzystać z przychodni uniwersyteckiej oraz ośrodków zdrowia. Ponadto wszyscy zagraniczni studenci mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.

STUDYFINDER