Istnieje wiele możliwości nauki języka polskiego dla obcokrajowców – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Poniżej wymieniono kilka z nich.

LETNIE SZKOŁY JĘZYKA i KULTURY POLSKIEJ 

Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców działają przy wielu przy ośrodkach akademickich w Polsce.

Wakacyjne kursy języka i kultury polskiej odbywają się w okresie od lipca oraz września i zazwyczaj trwają trzy lub cztery tygodnie. Kurs obejmuje nie tylko naukę języka, lecz jest także okazją do spotkania z polską kulturą i historią. Organizatorzy szkół letnich proponują wycieczki krajoznawcze, projekcje polskich filmów i spotkania z ciekawymi twórcami kultury.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje koszty dydaktyczne wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej, organizowanych dla cudzoziemców przez wybrane w drodze konkursu ośrodki akademickie, oraz oferuje pomoc zagranicznym studentom lektoratów języka polskiego w doskonaleniu znajomości języka polskiego poprzez fundowanie stypendiów na kursy wakacyjne. Nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia letnich szkół przez inne uczelnie.MNiSW od 2013 r. przeprowadza konkurs na organizację w lipcu i sierpniu kursów. Wyniki tegorocznego konkursu na organizację letnich szkół dostępne są pod adresami:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursu-na-organizacje-letnich-szkol-jezyka-i-kultury-polskiej-dla-cudzoziemcow-w-2014-r.html

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursu-uzupelniajacego-na-organizacje-4-tygodniowego-kursu-w-lipcu-2014-r-w-ramach-letniej-szkoly-jezyka-i-kultury-polskiej-dla-cudzoziemcow.html

Na kursy te kierowani są wyróżniający się studenci lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich.

Udział w kursie jest szczególnie przydatny dla osób zamierzających zdać w przyszłości egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego (www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja).

ROCZNE KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO PODJĘCIA STUDIÓW W JĘZYKU POLSKIM

Wszystkim osobom zamierzającym podjąć studia w języku polskim, wybrane polskie uczelnie oferują kursy przygotowawcze z języka polskiego.

W Polsce działa kilka ośrodków prowadzących, trwające 9 miesięcy, kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim:

Absolwenci tych kursów są następnie kierowani na studia wyższe w języku polskim przez rektorów uczelni przy których działają ośrodki. Wyjątkiem jest ośrodek działający w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego absolwenci mogą być kierowani przez rektora UŚ wyłącznie na studia w tej uczelni.

Większość wymienionych ośrodków działa od wielu lat i mają ogromne doświadczenie w przygotowywaniu cudzoziemców do podjęcia kształcenia w Polsce. Dysponują doświadczoną kadrą nauczycieli akademickich uczącą języka polskiego jako obcego ale również prowadzą zajęcia z przedmiotów kierunkowych (np. matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia).

Młodzież podzielona jest na grupy: humanistyczną, ekonomiczną, medyczną, techniczną, w zależności od kierunków studiów, jakie zamierza podjąć w Polsce. Jest to niezbędne aby wyrównać różnice pomiędzy polskim systemem szkolnictwa a systemami obowiązującymi w innych państwach. Służy to także zapoznaniu młodzieży z polskim nazewnictwem specjalistycznym obowiązującym w danej dziedzinie.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w liczbie 6-8 godzin lekcyjnych dziennie (w tym min. 4 godziny z języka polskiego). Oprócz zajęć lekcyjnych ośrodki prowadzą również działalność mającą na celu przybliżenie uczestnikom kultury i tradycji Polskiej, poprzez zapoznanie z historią i kulturą regionu czy tez organizowanie dla uczestników kursów świąt polskich (np. Wigilia).

Wiele uczelni, zwłaszcza niepublicznych, przyjmując decyzją własna na studia cudzoziemców organizuje im kursy języka polskiego. Kursy te organizuje na własne potrzeby, bez możliwości kierowania osób, które je ukończą, na studia w innych uczelniach. Wysokość czesnego zależy od szkoły wyższej prowadzącej kurs, ale nie może być niższe niż 2000 euro. 

Uczelnie mogą same potwierdzać czy znajomość języka polskiego i stopień przygotowania kandydata pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

Wszyscy cudzoziemcy przyjmowani na studia decyzją ministra, o ile nie znają w wystarczającym stopniu języka polskiego, są kierowani do ośrodków wymienionych na wstępie. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy kontaktować się bezpośrednio z wymienionymi instytucjami.

Dodatkowe informacje:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
phone +4822 826 74 34,
fax +4822 826 28 23,
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
Polskie ambasady i konsulaty w kraju zamieszkania (dowiedz się więcej korzystając z wyszukiwarki „Polskie misje za granicą”) .

Country Continent City Name of the university Web page of the university
Ukraine Europe Cherkassy Cherkassy National University www.cdu.edu.ua
Ukraine Europe Ivano-Frankivsk Precarpathian National University www.pu.if.ua
Ukraine Europe Kiev National University of "Kyiv-Mohyla Academy" www.ukma.edu.ua
Ukraine Europe Kyiv Kyiv Technical University www.kpi.ua
Ukraine Europe Kyiv Taras Shevchenko National University of Kyiv www.univ.kiev.ua
Ukraine Europe Lviv Ivan Franko National University of Lviv www.lnu.edu.ua
Ukraine Europe Mykolaiv Petro Mohyla Black Sea State University www.chdu.edu.ua
Ukraine Europe Poltava Poltava Agrarian State Academy www.pdaa.edu.ua
Ukraine Europe Uman Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University www.udpu.org.ua
Uzbekistan Asia Tashkent Uzbek State World Languages University www.uzswlu.uz

Strony

STUDYFINDER